Zniesławienie.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej  czyli – konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych  – np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego Read more about UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA[…]