PRZEDAWNIENIE ROSZCZENIA FINANSOWEGO

PRZEDAWNIENIE ROSZCZENIA FINANSOWEGO Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki Roszczenie banku o zwrot kredytu ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej przez bank. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata (art. 118 Kodeksu cywilnego). Nie ma przy tym znaczenia, kim był kredytobiorca – przedsiębiorcą Read more about PRZEDAWNIENIE ROSZCZENIA FINANSOWEGO[…]

Zniesławienie.

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚĆ II

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚĆ II Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki W poprzednim artykule omówiliśmy zagadnienia umożliwiające nam identyfikację umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Dziś zajmiemy się SKUTKAMI ZAWARCIA TAKIEJ UMOWY. Wyobraźmy sobie, że udajemy się na prezentację niezwykle praktycznych samo-gotujących i stylowych garnków do jednego z hoteli. Idziemy w pierwszej kolejności Read more about UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚĆ II[…]

Znieważenie

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚĆ I

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚĆ I Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki W dzisiejszym artykule będziemy  mówić o umowach zawieranych przez konsumentów poza lokalem przedsiębiorcy. Podstawą tych rozważań są obowiązujące przepisy prawa w tym Ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy  kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności musimy odpowiedzieć sobie na pytanie Kim jest konsument? Read more about UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚĆ I[…]