ROZWÓD KOŚCIELNY CZYLI UNIEWAŻNIENIE ŚLUBU KOŚCIELNEGO

ROZWÓD KOŚCIELNY CZYLI UNIEWAŻNIENIE ŚLUBU KOŚCIELNEGO

Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki

W dzisiejszym artykule  zajmiemy się stwierdzeniem nieważności małżeństwa kościelnego, błędnie zwanego rozwodem kościelnym.

W pierwszej kolejności musimy określić co może być przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Otóż mówi o tych przyczynach kodeks kanoniczny i należą do nich między innymi:

  • brak zdolności do podjęcia obowiązków małżeńskich natury psychicznej,
  • bliskie pokrewieństwo pomiędzy małżonkami,
  • podstęp, groźba,
  • zawarcie małżeństwa pod warunkiem, którym może być chociażby obietnica korzyści materialnych,
  • przymus
  • zatajenie istotnych okoliczności jak bezpłodność czy choroba psychiczna.

Musimy pamiętać, że stwierdzenie nieważności małżeństwa nie ma nic wspólnego z rozwodem. Małżonkowie, którzy zawarli sakramentalny związek małżeński nadal pozostają małżonkami w świetle prawa kanonicznego pomimo orzeczenia rozwodu przed sądem cywilnym. Jeśli jednak stwierdzimy, że małżeństwo zawarte w kościele rzymskokatolickim jest z różnych względów nieważne, możemy wystąpić ze skargą powodową, do właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa lub miejsce zamieszkania pozwanego, Metropolitarnego Sądu Duchownego. Skarga  jest następnie badana przez sędziego. Wniesiona poprawienie, zawiera określone przez kodeks kanoniczny elementy, takie jak:

  • określenie czego się żąda,
  • na jakiej podstawie opiera się żądanie,
  • zawiera wskazanie dowodów na poparcie stanowiska osoby wnoszącej,
  • jest podpisana przez wnoszącego osobiście lub jego pełnomocnika właściwie do sprawy umocowanego,

Wniesiona poprawienie skarga zostaje przesłana przeciwnikowi, aby mógł on zająć stanowisko w sprawie. W dalszej kolejności zostają odebrane zeznania od stron czyli w naszym przypadku małżonków, a także świadków.

PROCES PRZED METROPOLITALNYM SĄDEM DUCHOWNYM

Podczas procesu zarówno małżonkowie jak i świadkowie są przesłuchiwani oddzielnie, co zmniejsza dyskomfort zeznających związany z upublicznianiem informacji z różnych względów krępujących lub traumatycznych. W postępowaniu może zostać powołany biegły, który wypowie się na przykład na temat stanu zdrowia, jeśli w skardze powołujemy się na choroby powodujące nieważność małżeństwa.  Po zakończeniu gromadzenia dowodów strony maja możliwość zapoznania się z aktami. Po przeprowadzeniu postępowania zostaje wydany wyrok. Musimy pamiętać, że podane przez nas przyczyny nieważności małżeństwa muszą być wykazane i istotne, a samo postępowanie nie należy do prostych i szybkich, postępowanie przed trybunałem I instancji  nie powinno trwać dłużej niż 12 miesięcy, natomiast II instancja bada zapadły wyrok  w ciągu 6 miesięcy, oznacza to, że od wszczęcia postępowania do jego zakończenia może minąć nawet półtora roku.

ROZWÓD KOŚCIELNY CZYLI UNIEWAŻNIENIE ŚLUBU KOŚCIELNEGO

Adwokat Barbara Leszczyńska – Fornalska
Lityńskiego 7
16-400 Suwalki
tel. 882 588 850