STALKING

STALKING

To obco brzmiące określenie to nie mniej ni więcej jak uporczywe nękanie. Kiedy mamy do czynienia z uporczywym nękaniem i kto może być jego sprawcą? Przejawów zachowań, które możemy uznać za nękanie jest wiele, należą do nich natarczywe dzwonienie, wysyłanie smsów różnej treści, nie tylko obraźliwych, ale także zawierających wyznanie miłości, prośby o spotkanie. Również co może dziwić wysyłanie kwiatów lub prezentów. Warunkiem uznania danego zachowania za stalking jest odbiór tych zachowań przez osobę, która otrzymuje niechciane kwiaty czy prezenty. Jeśli takie zachowanie jako dowód sympatii nam nie przeszkadza, nie powoduje dyskomfortu psychicznego, nie wywołuje w nas strachu lub nie jest uciążliwy wówczas nie możemy mówić o uporczywym nękaniu, jednak, gdy nagminne telefony, wysyłane kwiaty powodują dyskomfort psychiczny, polegający na poczuciu stałego śledzenia, kontroli, zagrożenia, naruszają naszą prywatność wówczas możemy mieć do czynienia z przestępstwem nękania. Co zrobić, gdy czujemy się ofiarą nękania? Osoba pokrzywdzona może złożyć stosowne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stalkingu. Postępowanie w tej sprawie prowadzą organy ścigania. Zawiadomienie może zostać złożone na komisariacie Policji ustnie lub na piśmie. Jeśli potwierdzą się okoliczność przez nas podane wówczas prokuratura może wystąpić z aktem oskarżenia przeciwko stalkerowi. Przestępstwo stalkingu zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech, a w pewnych przypadkach nawet karą do 10 lat pozbawienia wolności.

STALKING

 
Adwokat Barbara Leszczyńska – Fornalska
Lityńskiego 7
16-400 Suwalki
tel. 882 588 850