ZNIEWAŻENIE

ZNIEWAŻENIE

Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki

Znieważenie często jest  mylone z pojęciem zniesławienia, a musimy pamiętać, że są to  zasadniczo różne przestępstwa.

Kiedy mówimy o czynie znieważenia które regulują przepisy kodeksu karnego, otóż, gdy ktoś swoją wypowiedzią, wpisem na portalu społecznościowym, komentarzem godzi w naszą godność, wówczas może być uznany za sprawcę znieważenia. Kiedy możemy mieć do czynienia ze znieważeniem? Znieważanie to ubliżanie słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, czyli potocznie określane jako wyzwiska, to także,  obraźliwe wykpiwanie.

Jeśli spotyka nas wulgarna obelga wypowiedziana lub napisana w sposób ogólnie dostępny możemy podjąć działania zmierzające do ukarania osoby wypowiadającej lub piszącej obraźliwe sformułowania. Pamiętajmy, że znieważenie nie musi nastąpić w obecności osoby znieważanej, wystarczy, że do niej dotrze, chociażby poprzez szeroko rozumiane środki komunikacji, dlatego warunkiem zaistnienia znieważenia jest jego upublicznienie, przykładowo obelżywe określenia znanej nam osoby wypowiedziane na ulicy, lub wulgarny wpis na portalu społecznościowym. Gdy dochodzi do takiej sytuacji osoba pokrzywdzona może wystąpić do sądu z prywatnym aktem oskarżenia i żądać ukarania sprawcy znieważenia. W związku z tym pokrzywdzony powinien sporządzić  pismo zawierające żądanie ukarania sprawcy,  w piśmie nasz pokrzywdzony powinien przytoczyć dowody wykazujące zaistnienie znieważenia. Dowodem takim może być zeznanie świadków.  Wszczęcie postępowania przed sądem obliguje także do uiszczenia opłaty.

Znieważenie zagrożone jest karą grzywny ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności. Ponadto prawomocny wyrok skazujący zostanie odnotowany w rejestrze karnym.

ZNIEWAŻENIE

Adwokat Barbara Leszczyńska – Fornalska
Lityńskiego 7
16-400 Suwalki
tel. 882 588 850