UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚĆ II

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚĆ II

Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki

W poprzednim artykule omówiliśmy zagadnienia umożliwiające nam identyfikację umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Dziś zajmiemy się SKUTKAMI ZAWARCIA TAKIEJ UMOWY.

Wyobraźmy sobie, że udajemy się na prezentację niezwykle praktycznych samo-gotujących i stylowych garnków do jednego z hoteli. Idziemy w pierwszej kolejności wiedzeni ciekawością i atrakcyjnymi gratisami, a kupować przecież nie musimy. I nagle okazuje się, że wracamy do domu z zestawem tych cudownych garnków, odkurzaczem, matą relaksacyjną, lub kompletem pościeli w okazyjnej cenie 10.000 zł. Nie mieliśmy w planach takiego zakupu, nie posiadaliśmy oszczędności na ten cel więc miły pan zaproponował kredyt z dogodną ratą i niskim oprocentowaniem.

Po powrocie do domu dochodzimy do wniosku, że zakupione przedmioty nie są nam tak niezbędne jak przekonywał sprzedawca i wówczas pojawia się pytanie co z tym zrobić?

Możemy odstąpić od takiej umowy, co istotne bez podania żadnej przyczyny, ale czas na to jest ograniczony do 14 dni od dnia, w którym weszliśmy w posiadanie zakupionej rzeczy, a jeśli przedmiotów było kilka i dostarczano je w różnych datach to termin 14 dni liczymy od dnia otrzymania ostatniego z zakupionych przedmiotów.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłam sprzedawcy na piśmie, i do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, możemy  także odstąpić od umowy: przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. W takim przypadku sprzedawca lub usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać nam  na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jeśli nie dysponujemy drukiem oświadczenia o odstąpieniu możemy sporządzić go samodzielnie, musi on zawierać adresata, nasze oświadczenie o odstąpieniu od umowy, datę zawarcia umowy, lub dostarczenia towaru, nasz adres podpis i datę. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez nas płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Pamiętajmy, że  koszty zwrotu rzeczy, obciążają kupującego, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował  o konieczności poniesienia tych kosztów.

Musimy również pamiętać, że jeśli łącznie z zakupem zawarliśmy umowę na kredyt to możemy odstąpić od umowy o kredyt konsumencki przez złożenie kredytodawcy lub pośrednikowi kredytowemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy być jednak  zobowiązani do zwrotu kredytodawcy odsetek należnych mu od dnia wydania towaru przez sprzedawcę lub rozpoczęcia świadczenia usług przez usługodawcę do dnia złożenia przez nas  oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚĆ II

Adwokat Barbara Leszczyńska – Fornalska
Lityńskiego 7
16-400 Suwalki
tel. 882 588 850