Kancelaria adwokacka

Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska

Znieważenie

ZNIEWAŻENIE

ZNIEWAŻENIE Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki Znieważenie często jest  mylone z pojęciem zniesławienia, a musimy pamiętać, że są to  zasadniczo różne przestępstwa. Kiedy mówimy o czynie znieważenia które regulują przepisy kodeksu karnego, otóż, gdy ktoś swoją wypowiedzią, wpisem na portalu społecznościowym, komentarzem godzi w naszą godność, wówczas może być uznany za sprawcę znieważenia. Read more about ZNIEWAŻENIE[…]

Zniesławienie.

ZNIESŁAWIENIE

ZNIESŁAWIENIE Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki Zniesławienie. Kiedy mamy do czynienia ze zniesławieniem? Najprościej rzecz ujmując Przedmiotem ochrony jest tu cześć. Potocznie cześć określa się jako szacunek, poważanie, uznanie. Dlatego gdy zostajemy pomówieni o zachowania sprzeczne z wartościami, które prezentujemy wykonując daną funkcję, pracę lub zawód wówczas może dojść do zaistnienia przestępstwa zniesławienia. Read more about ZNIESŁAWIENIE[…]

adwokat suwałki

ROZWÓD KOŚCIELNY CZYLI UNIEWAŻNIENIE ŚLUBU KOŚCIELNEGO

ROZWÓD KOŚCIELNY CZYLI UNIEWAŻNIENIE ŚLUBU KOŚCIELNEGO Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki W dzisiejszym artykule  zajmiemy się stwierdzeniem nieważności małżeństwa kościelnego, błędnie zwanego rozwodem kościelnym. W pierwszej kolejności musimy określić co może być przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Otóż mówi o tych przyczynach kodeks kanoniczny i należą do nich między innymi: brak zdolności do Read more about ROZWÓD KOŚCIELNY CZYLI UNIEWAŻNIENIE ŚLUBU KOŚCIELNEGO[…]

adwokat suwałki

STALKING

STALKING Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki To obco brzmiące określenie to nie mniej ni więcej jak uporczywe nękanie. Kiedy mamy do czynienia z uporczywym nękaniem i kto może być jego sprawcą? Przejawów zachowań, które możemy uznać za nękanie jest wiele, należą do nich natarczywe dzwonienie, wysyłanie smsów różnej treści, nie tylko obraźliwych, ale Read more about STALKING[…]

PRZEDAWNIENIE ROSZCZENIA FINANSOWEGO

PRZEDAWNIENIE ROSZCZENIA FINANSOWEGO Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki Roszczenie banku o zwrot kredytu ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej przez bank. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata (art. 118 Kodeksu cywilnego). Nie ma przy tym znaczenia, kim był kredytobiorca – przedsiębiorcą Read more about PRZEDAWNIENIE ROSZCZENIA FINANSOWEGO[…]

Zniesławienie.

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚĆ II

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚĆ II Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki W poprzednim artykule omówiliśmy zagadnienia umożliwiające nam identyfikację umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Dziś zajmiemy się SKUTKAMI ZAWARCIA TAKIEJ UMOWY. Wyobraźmy sobie, że udajemy się na prezentację niezwykle praktycznych samo-gotujących i stylowych garnków do jednego z hoteli. Idziemy w pierwszej kolejności Read more about UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚĆ II[…]

Znieważenie

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚĆ I

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚĆ I Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki W dzisiejszym artykule będziemy  mówić o umowach zawieranych przez konsumentów poza lokalem przedsiębiorcy. Podstawą tych rozważań są obowiązujące przepisy prawa w tym Ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy  kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności musimy odpowiedzieć sobie na pytanie Kim jest konsument? Read more about UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚĆ I[…]

Zniesławienie.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej  czyli – konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych  – np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego Read more about UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA[…]

Znieważenie

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron;, a także 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia jest to wówczas (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem); Oraz przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu Read more about ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ[…]

Zniesławienie.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH Adwokat Barbara Leszczyńska-Fornalska ul. Lityńskiego 7, Suwałki W pierwszej kolejności musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czym są dobra osobiste i kiedy mamy do czynienia z ich naruszeniem. Otóż według Kodeksu Cywilnego są między innymi w  zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość Read more about OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH[…]